Universal Credit


Prosimy podać drugie imię, jeśli istnieje
DD/MM/RRRR
Podaj nazwę miasta
07xxxxxxxxx
Prosimy upewnić się, że adres jest wpisany poprawnie
Nation Insurance Number (NIN)
DD/MM/RRRR
Prosimy uwzględnic kod pocztowy
DD/MM/RRRR
Prosimy podać wyokość czynszu oraz częstotliwość opłat (tygodniowo/miesięcznie). Prosimy nie uwzględniać council tax, serwisów itp.
Prosimy podać jaka jest doliczana kwota za usługi dodatkowe. Zazwyczaj jest to "Service Charge" za sprzątanie klatki schodowej, dozorce, ogrodnika itp. Wpisać "NIE DOTYCZY" jeśli brak opłat dodatkowych.
UWAGA! Council Tax nie podlega opłatom serwisowym.
Prosimy podać ilość sypialni. Prosimy nie wliczać pkoju dziennego (Living Room).
Prosimy wybrać odpowiednio
Prosimy podać odpowiednio
Prosimy dokładnie sprawdzić podany adres
0xxxx xxxxxx
Prosimy uwzględnic kod pocztowy
DD/MM/RRRR
Podaj imiona i nazwiska oraz daty urodzenia swoich dzieci oraz swojego partnera/ki. Prosimy podać informacje dodatkowe, jeśli jakakolwiek z w/w osób potrzebuje stałej opieki zdrowotnej. W przypadku braku dzieci bądź partnera/ki wpisz "BRAK"
Prosimy podać pełną nazwę
Prosimy uwzględnić kod pocztowy
DD/MM/RRRR
Kwota brutto (przed podatkiem). Proszę określić, czy to kwota /tydz czy /mc.
Prosimy podać średnią ilość godzin pracy w tygodniu.
Podaj inne źródła finansowe uwzględniając zasiłki, prace dodatkowe, samozatrudnienie. W przypadku własnej działalności należy podać przychód z ostatnich dwóch lat (self-assessment) oraz średni przychód miesięczny w obecnym roku podatkowym. Jeśli nie dotyczy wpisz "BRAK"
Pytanie pomocnicze służące do odzyskiwania zapomnianego hasła.

Polityka prywatnościfacebook