Polityka płatności i rezerwacji


 

  • Opłaty i zaliczki (£30.00) uiszczone w celu rezerwacji wizyty nie podlegają zwrotowi
  • Klient ma prawo jednorazowo przełożyć wizytę na inny termin tak długo, jak biuro BIT zostało o tym poinformowane na 48 godzin przed wizytą (short term cancellation notice). W innym wypadku opłata za wizytę zostanie zatrzymana.
  • W przypadku rezygnacji z opłaconej wizyty, biuro BIT zwraca kwotę usługi pomniejszoną o £30 (opłata rezerwacji).


facebook