Dane dotyczące aplikacji o mieszkanie socjalne / Social housing application data


Jeśli aplikacja dla pary proszę podać również dane partnera(ki). Przykład: Jan Nowak / Anna Nowak
Jeśli aplikacja dla pary proszę podać również dane partnera(ki) / Please provide partner's details for duo application
Proszę podać tylko jeden adres e-mail / Please provide only one email address
Proszę podać tylko jeden numer telefonu / Please provide only one phone number
Jeśli aplikacja dla pary proszę podać również dane partnera(ki) / Please provide partner's details for duo application
Jeśli aplikacja dla pary proszę podać również dane partnera(ki) / Please provide partner's details for duo application
Jeśli aplikacja dla pary proszę podać również dane partnera(ki) / Please provide partner's details for duo application
Jeśli aplikacja dla pary proszę podać również dane partnera(ki) / Please provide partner's details for duo application
Jeśli aplikacja dla pary proszę podać również dane partnera(ki) / Please provide partner's details for duo application
Proszę podać nazwę zasiłku i jego wysokość (tydz/mc?) W przypadku braku zasiłków proszę zostawić puste pole / Please provide name of the benefit and the amount (weekly/monthly). Leave blank if no benefits claimed.
Proszę podać nazwę zasiłku i jego wysokość (tydz/mc?) W przypadku braku zasiłków proszę zostawić puste pole / Please provide name of the benefit and the amount (weekly/monthly). Leave blank if no benefits claimed.
Proszę podać dokładny adres uwzględniając kod pocztowy / Please include the post code
Proszę podać dokładną datę DD/MM/YYYY / Please provide an exact date DD/MM/YYYY
Wybierz odpowiednio / Please select
Wybierz odpowiednio / Please select
Podaj odpowiednio / Please provide details
Niewymagane jeśli podano adres e-mail / This is not required if email has been provided
Niewymagane jeśli podano numer telefonu / This is not required if phone number has been provided
Wartość tygodniowa lub miesięczna / Please provide weekly or monthly rent
Wybierz odpowiednio / Please select
Wybierz odpowiednio / Please select
Zalecamy wybór wszystkich dzielnic w celu przyspieszenia procesu aplikacji / We advise to choose all areas to speed up the application.
Każdy wpis od nowego akapitu. Prosimy zaznaczyć, czy dana osoba będzię się z Tobą przeprowadzać na nowe mieszkanie (TAK) lub (NIE) / One entry per line. Please state (YES) or (NO) if particular person will be moving with you.
Każdy wpis od nowego akapitu. Jeśli Twoje nazwisko widniało na umowie najmu, prosimy również podać imię i nazwisko landlorda oraz dane kontaktowe do niego dla każdego z miejsc zamieszkania / One entry per line. If your name appeared on the tenancy agreement, please also include the landlord's name and contact details for each address.
Dlaczego aplikujesz o mieszkanie socjalne? Czy składałeś(aś) już kiedyś podobną aplikację? Podaj jak najwięcej ważnych informacji, które mogą wesprzeć Twój wniosek, lub o których powinniśmy wiedzieć / Why are you applying for social housing? Have you made a similar application before? Give as much important information as possible to support your application or that we should know about.

Polityka prywatnościfacebook