Dane dotyczące zakupu własnej nieruchomości


Jeśli jest proszę uwzlędnić drugie imię.
DD/MM/RRRR
Wpisz odpowiednio.
Proszę wpisać tylko cyfry.
Proszę uwzględnić kod pocztowy.
DD/MM/RRRR
Proszę uwzględnić kod pocztowy.
DD/MM/RRRR
Proszę uwzględnić kod pocztowy.
DD/MM/RRRR
Wpisz odpowiednio.
Proszę uwzględnić kod pocztowy.
DD/MM/RRRR
Twój wykonywany zawód w poprzeniej pracy.
Kwota brutto (przed podatkiem). Proszę określić, czy to kwota /tydz czy /mc.
Wpisz odpowiednio.
Proszę uwzględnić kod poczotwy.
DD/MM/RRRR
DD/MM/RRRR
Twój wykonywany zawód w poprzeniej pracy.
Wpisz odpowiednio.
Proszę uwzględnić kod poczotwy.
DD/MM/RRRR
DD/MM/RRRR
Obecnie wykonywany zawód.
Prosimy podać szczegółowe informacje dotyczące pobieranych zasiłków: kwota, nazwa zasiłku i jak często wypłacany. Wpisać BRAK, jeśli nie dotyczy.
Wybrano / Selected: 1
Wybierz odpowiednio.
Wybierz odpowiednio.
Proszę podać dane swojej rodziny lub/i osób, które będą z Tobą mieszkać.
Proszę podać pozostałą kwotę kredytu, ratę miesięczną oraz nazwę kredytodawcy. Proszę uwzlędnić pożyczkina samochód, karty kredytowe, karty Currys, Argos itp.
Czy jest coś o czym jeszcze powinniśmy wiedzieć?

Polityka prywatnościfacebook