Dane dotyczące zakupu własnej nieruchomości / Details required to purchase your own property


Jeśli jest proszę uwzlędnić drugie imię / Please include your middle name
xx/xx/xxxx
Proszę wpisać tylko cyfry / Digits only
UWAGA! Prosimy podac pelen adres: ulica, nr domu, miasto oraz kod pocztowy
NOTE! Please provide full address: street, house no, city and post code.
xx/xx/xxxx
Proszę uwzględnić kod pocztowy.
xx/xx/xxxx
Proszę uwzględnić kod pocztowy / Please include the post code
xx/xx/xxxx
Proszę uwzględnić kod pocztowy / Please include the post code
xx/xx/xxxx
Proszę określić, czy otrzymujesz wynagrodzenie tygodniowe czy miesięczne. / Please state how were you paid weekly or monthly
Proszę uwzględnić kod pocztowy / Please include the post code
xx/xx/xxxx
xx/xx/xxxx
Proszę uwzględnić kod pocztowy / Please include the post code
xx/xx/xxxx
xx/xx/xxxx
Prosimy podać szczegółowe informacje dotyczące pobieranych zasiłków: kwota, nazwa zasiłku i jak często wypłacany. Wpisać BRAK, jeśli nie dotyczy / Please provide benefits details including the amount and frequency of payments.
Proszę podać nazwę banku głównego konta / Please provide the name of the bank that provides your current account.
Wybrano / Selected: 1
Proszę podać dane swojej rodziny lub/i osób, które będą z Tobą mieszkać / Please provide details of all people who will be living with you.
Proszę podać pozostałą kwotę kredytu, ratę miesięczną oraz nazwę kredytodawcy. Proszę uwzlędnić pożyczkina samochód, karty kredytowe, karty Currys, Argos itp / Please include the amount of monthly payments and name of the loan. Please also include loans from Argos, Currys or credit cards.
Czy jest coś o czym jeszcze powinniśmy wiedzieć? / Is there anything else we should know about?

Polityka prywatnościfacebook