Curriculum Vitae


DD/MM/RRRR
Prosimy uwzględnić kod pocztowy
07xxxxxxxxx
Prosimy dokładnie sprawdzić poprawność pisowni
MM/RRRR
MM/RRRR
Prosimy podać min 5 pozycji
1 ...
2 ...
3 ...
4 ...
5 ...
MM/RRRR
MM/RRRR
Prosimy podać min 5 pozycji
1 ...
2 ...
3 ...
4 ...
5 ...
MM/RRRR
MM/RRRR
Prosimy podać min 5 pozycji
1 ...
2 ...
3 ...
4 ...
5 ...
Prosimy podać następujące dane:
1. Nazwa ukończonej szkoły
2. Profil szkoły
3. Uzyskany tytuł
4. Rocznik (lata)
Prosimy podać następujące dane:
1. Nazwa ukończonej szkoły
2. Profil szkoły
3. Uzyskany tytuł
4. Rocznik (lata)
Prosimy podać następujące dane:
1. Nazwa ukończonej szkoły
2. Profil szkoły
3. Uzyskany tytuł
4. Rocznik (lata)
Prosimy podać kurs, certyfikat, dodatkowe uprawnienie, który może wpłynąć na aplikowaną pracę.
1. Nazwę kursu/certyfikatu:
2. Firma, w której ukończono szkolenie:
3. Rok ukończenia:
4. Uzyskany tytuł:
5. Termin ważności:
6. Numer referencyjny:
Prosimy podać kurs, certyfikat, dodatkowe uprawnienie, który może wpłynąć na aplikowaną pracę.
1. Nazwę kursu/certyfikatu:
2. Firma, w której ukończono szkolenie:
3. Rok ukończenia:
4. Uzyskany tytuł:
5. Termin ważności:
6. Numer referencyjny:
Prosimy podać kurs, certyfikat, dodatkowe uprawnienie, który może wpłynąć na aplikowaną pracę.
1. Nazwę kursu/certyfikatu:
2. Firma, w której ukończono szkolenie:
3. Rok ukończenia:
4. Uzyskany tytuł:
5. Termin ważności:
6. Numer referencyjny:
Prosimy podać kurs, certyfikat, dodatkowe uprawnienie, który może wpłynąć na aplikowaną pracę.
1. Nazwę kursu/certyfikatu:
2. Firma, w której ukończono szkolenie:
3. Rok ukończenia:
4. Uzyskany tytuł:
5. Termin ważności:
6. Numer referencyjny:
Prosimy podać kurs, certyfikat, dodatkowe uprawnienie, który może wpłynąć na aplikowaną pracę.
1. Nazwę kursu/certyfikatu:
2. Firma, w której ukończono szkolenie:
3. Rok ukończenia:
4. Uzyskany tytuł:
5. Termin ważności:
6. Numer referencyjny:
Prosimy podać min. 5 umiejętności związanych z wykonywanymi zawodami
1...
2 ...
3 ...
4 ...
5 ...
Prosimy podać min. 5 umiejętności, które nie są związane z zawodem np. gotowanie, znajomość MS Word, obsługa komputera itp.
1...
2 ...
3 ...
4 ...
5 ...
Prosimy podać wszystkie znane języki oraz ich poziom biegłości w skali od 1-3, uwzględniając język polski.
1. Podstawowy
2. Komunikatywny
3. Zaawansowany
Prosimy podać wszelkiego rodzaju członkostwo np.: klub piłkarski, wolontariat, stacje krwiodawcze itp.
1 ...
2 ...
3 ...
Prosimy podać 0-5 rodzajów zainteresowań
1 ...
2 ...
3 ...
4 ...
5 ...
Prosimy podać referencje do dwóch osób powiązanych zawodowo w celu wystawienia o Tobie opinii. Opcja ta nie jest obowiązkowa, jednak uważamy, że może być istotnie pomocna w zdobyciu nowego zatrudnienia.
1. Imię i nazwisko:
2. Nazwa firmy:
3. Stanowisko:
4. Kontakt (telefon lub/i e-mail):
Prosimy podać referencje do dwóch osób powiązanych zawodowo w celu wystawienia o Tobie opinii. Opcja ta nie jest obowiązkowa, jednak uważamy, że może być istotnie pomocna w zdobyciu nowego zatrudnienia.
1. Imię i nazwisko:
2. Nazwa firmy:
3. Stanowisko:
4. Kontakt (telefon lub/i e-mail):
Prosimy tutaj podać wszelkie informacje, na które nie było miejsca w formularzu głównym np. dodatkowe kursy, uprawnienia, szkoły itp.

Polityka prywatnościfacebook