Dane do umowy separacyjnej / alimentów


Jeśli posiadasz, podaj również drugie imię
DD/MM/RRRR
Proszę się upewnić, że adres został wpisany prawidłowo
Proszę podać tylko cyfry w jednym ciągu
To pole nie jest wymagane
Proszę uwzględnić kod pocztowy
Jeśli posiada, podaj również drugie imię oraz nazwisko rodowe partnera/ki
DD/MM/RRRR
Proszę się upewnić, że adres został wpisany prawidłowo
Proszę podać tylko cyfry w jednym ciągu
To pole nie jest wymagane
Proszę uwzględnić kod pocztowy
Proszę uwzględnić kod pocztowy
DD/MM/RRRR (jeśli dotyczy)
Miasto + Kraj (jeśli dotyczy)
DD/MM/RRRR
Wybrano: 0
Ilość dzieci z obecnym/byłym partnerem
Pełne imiona i nazwiska oraz daty urodzenia. W przypadku braku dzieci, prosimy wpisać NIE DOTYCZY
Proszę wpisać w jakie dni i w jakich godzinach odbywa się kontakt z dziećmi oraz ile dni w tygodni, dzieci zostają u rodzica na noc. Proszę również uwzględnić kontakt w okresie świąt i wakacji. W przypadku braku porozumienia proszę wpisać "brak ustaleń"
Proszę podać wysokość ustalonych alimentów , częstotliwość płatności oraz dane konta bankowego odbiorcy.
W przypadku braku porozumienia proszę wpisać "brak ustaleń"
Proszę wpisać w jaki sposób będzie podzielony majątek w skłąd którego wchodzą: nieruchomości, samochody, wartościowe antyki lub papiery giełdowe, oszczędności, wszystkie zadłużenia oraz składki emerytalne. Proszę pamiętać, iż w skład podziału majątku wchodzą dobra nabyte od daty ślubu do daty separacji, bez względu czyje nazwisko widnieje na dokumencie właśności, pożyczki itp.
Prosimy podać istotne fakty, które mogą mieć wpływ na umowę separacyjną lub alimenty.

Polityka prywatnościfacebook