Dane do ubezpieczenia


Proszę uzwględnić drugie imię, jeśli istnieje
DD/MM/RRRR
07xxxxxxxxx
Nasze wiadomości mogą trafiać do skrzynki SPAM
Proszę uwzględnić kod pocztowy oraz numer mieszkania
National Insurance Number
Proszę podać wartość w cm
Proszę podać wartość w kg
Wybierz odpowiednio. Jeśli rzuciłeś papierosy w ciągu ostatnich 10 lat prosimy podać datę w sekcji "dodatkowe informacje".
Wybierz odpowiednio
PRZYKŁADY:
25 ml wódki (40%) = 1.0 j.
35ml wódki (40%) = 1.4 j.
125ml wina (12%) = 1.5 j.
175ml wina (12%) = 2.1 j.
500 ml piwa (5.2%) = 2.2 j.
660 ml piwa (5.2%) = 3.0 j.
Proszę opisać przebyte lub obecne choroby, na które się leczysz. Proszę uwzględnić też zażywane obecnie leki. Jeśli nie dotyczy proszę wpisać "BRAK"
Podaj znane Ci choroby swoich najbliższych członków rodziny. UWAGA! Dotyczy tylko braci, sióstr lub matki/ojca przed 65 rokiem życia! Jeśli nie dotyczy proszę wpisać "BRAK"
Proszę podać dane swojego lekarza rodzinnego (nazwa przychodni, adres, nr telefonu oraz jak długo do niego należysz). Jeśli należysz do lekarza rodzinnego krócej niż 2 lata, proszę podać dane poprzedniej przychodni.
Przygotujemy dla Ciebie kilka opcji do wyboru w w/w przedziale finansowym. Jeśli wypełniasz tą formę jako uzupełnienie do zakupu domu z nami, prosimy wybrać opcję "NIE DOTYCZY", gdyż wysokość składki będzie zależna od wartości przydzielonego kredytu.
W skład chorób krytycznych wchodzą m.in. rak, zawał, udar, białaczka i wiele innych chorób, które potencjalnie mogą stanowić zagrożenie dla życia. Ubezpieczenia krytyczne bywają kosztowne, jest to zależne m.in. od wieku i stanu zdrowia, dlatego też wskazany budżet może ulec zmianie. Jeśli wybrałeś minimalny budżet £15-£25 sugerujemy zmienić tą wartość na wyższą.
Jest to osobne ubezpieczenie, dlatego też jego składka będzie zależna od wieku, stanu zdrowia oraz obecnych zarobków i rodzaju wykonywanego zawodu. Prosimy nie uwzględniać tego ubezpieczenia w/w budżecie, wyliczenia będą przedstawione osobno. Proszę pamiętać, że wynagrodzenie chorobowe, można tylko pobierać z jednego źródła, dlatego też, jeśli pracodawca pokrywa takie wynagrodzenie w kontrakcie (nie wliczając rządowego Statutory Sick Pay (SSP)), to prosimy wybrać opcję "NIE"
UWAGA - Wypełnić tylko, jeśli wybrałeś(aś) ubezpieczenie chorobowe w pracy
UWAGA - Wypełnić tylko, jeśli wybrałeś(aś) ubezpieczenie chorobowe w pracy
UWAGA - Wypełnić tylko, jeśli wybrałeś(aś) ubezpieczenie chorobowe w pracy
UWAGA - Wypełnić tylko, jeśli wybrałeś(aś) ubezpieczenie chorobowe w pracy.
Format DD/MM/RRRR
UWAGA - Wypełnić tylko, jeśli wybrałeś(aś) ubezpieczenie chorobowe w pracy
Kwota brutto (przed podatkiem). Proszę określić, czy to kwota /tydz czy /mc.
Proszę wpisać wszystko, o czym powinniśmy wiedzieć a nie zostało zawarte w powyższym formularzu.

Polityka prywatnościfacebook