Dane dot. pełnomocnictwa / odrzucenia spadku


Prosimy uwzglenić drugie imię, jeśli nadano.
W przypadku podwójnego upoważnienia np. małżeństwa prosimy podać dane obu osób np. Adam Kowalski / Sylwia Kowalska
DD/MM/RRRR / DD/MM/RRRR
Prosimy uwzględnić kod pocztowy
Prosimy dokładnie sprawdzić podany adres.
07xxxxxxxxx
Prosimy podać numery obu osób, jeśli dotyczy.
Prosimy podać numery obu osób, jeśli dotyczy.
Prosimy podać numery obu osób, jeśli dotyczy.
Prosimy podać tylko imiona, nazwiska nie są wymagane
Prosimy uwzględnić durgie imię, jeśli nadano.
DD/MM/RRRR
Prosimy podać dokładny adres uwzględniając kod pocztowy.
Prosimy podać tylko imiona, nazwiska nie są wymagane
Jaka jest relacja pomiędzy Tobą/Wami a osobą upoważnioną?
Jeśli życzysz sobie, aby osoba upoważniona otrzymała środki finansowe w Twoim imieniu, podaj dokładne dane konta bankowego. W przeciwnym wypadku wpisz "nie dotyczy" lub zostaw puste pole.
Prosimy podać dokładny adres nieruchomości/ziemi na sprzedaż, uwzględniając numer działki.
Prosimy podać powyższe dane w oparciu o akt notarialny np. Repertorium A Nr xxxxx/xxxx lub XXXX/xxxxxxxx/x
Prosimy podać wszelkie dodatkowe informacje, o których powinniśmy wiedzieć lub podać szczegółowe dane pełnomocnictwa, jeśli nie dotyczy ono sprzedaży nieruchomości np. odrzucenie spadku.

Polityka prywatnościfacebook